Khuyến mãi

ổn áp 4kva robot 1pha 90V-240V

Giá: 2.100.000 VND 3.200.000

sạc tự động AST 30A 12VDC

Giá: 1.800.000 VND 2.200.000

sạc tự động 15A robot 12V-24V

Giá: 1.640.000 VND 2.130.000

MÁY SẠC HANSHIN 6A/ 6V-12V

Giá: 475.000 VND 680.000

ỔN ÁP 25KVA ROBOT 140V - 240V

Giá: 12.600.000 VND 18.000.000

ỔN ÁP 30KVA ROBOT 140V 240V 1 PHA

Giá: 15.400.000 VND 22.000.000

ổn áp 8kva robot 1pha

Giá: 3.740.000 VND 5.300.000

ổn áp 10kva robot 1pha

Giá: 3.990.000 VND 5.700.000

SẠC TỰ ĐỘNG AST 30A 24VDC

Giá: 3.078.000 VND 3.770.000

SẠC TỰ ĐỘNG AST 10A 12VDC

Giá: 660.000 VND 840.000

SẠC TỰ ĐỘNG AST 20A 12VDC/ 24VDC

Giá: 1.722.000 VND 2.400.000

MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG 5000 VA

Giá: 15.530.000 VND 18.275.000

ỔN ÁP BIC 15KVA 1PHA

Giá: 4.800.000 VND 9.150.000

ỔN ÁP BIC 10KVA 1PHA

Giá: 3.200.000 VND 4.800.000

ỔN ÁP 8KVA 1PHA

Giá: 2.700.000 VND 4.050.000